Monthly archives for octubre, 2013

Curs de formació de 25 hores en actua...

Curs de formació de 25 hores en actuacions educatives d’èxit i comunitats d’aprenentatge
L’associació de professorat ODISSEA organitza un curs de 25 hores de formació en actuacions educatives d’èxit i en comunitats d’aprenentatge, reconegut pel Departament d’Ensenyament i adreçat a professorat no universitari, així com també al resta de la comunitat educativa que hi estigui interessada. El curs constarà [...]