Monthly archives for maig, 2014

7-11 de juliol – Curs de formac...

7-11 de juliol – Curs de formació en actuacions educatives d’èxit i comunitats d’aprenentatge
Del 7 a l’11 de juliol realitzarem la segona edició del Curs “Actuacions Educatives d’Èxit i Comunitats d’Aprenentatge”, acreditat pel Departament d’Ensenyament, d’una durada de 25 hores. A principi d’aquest curs vam tenir més de 120 inscripcions i hem realitzat una primera edició del curs que ha donat molt bon resultat. Ara realitzarem aque [...]