7-11 de juliol – Curs de formació en actuacions educatives d’èxit i comunitats d’aprenentatge

formacioActuacionsEducativesExit

Del 7 a l’11 de juliol realitzarem la segona edició del Curs “Actuacions Educatives d’Èxit i Comunitats d’Aprenentatge”, acreditat pel Departament d’Ensenyament, d’una durada de 25 hores. A principi d’aquest curs vam tenir més de 120 inscripcions i hem realitzat una primera edició del curs que ha donat molt bon resultat. Ara realitzarem aquesta segona edició en el mes de juliol per tal que el professorat que va quedar en llista d’espera i altre que pugui estar interessat tingui l’oportunitat de realitzar-lo. Si estàs interessat/da i vols inscriure’t cal fer-ho abans del proper 15 de juny al següent http://goo.gl/bcLmbv

Calendari: del dilluns 7 de juliol al divendres 11 de juliol de 2014.

Horari: de 9.30h a 13.30h.

Lloc: Centre Cívic Sant Martí (C/ Selva de Mar, 215, Barcelona).

Nº d’hores: 25h (20 hores presencials i 5 no presencials).

Data límit d’inscripció: 15 de juny de 2014.

Preu: 10 euros.

El programa del curs és el següent:

Objectius:

  • Accedir a les bases de dades científiques internacionals per posar a l’abast les millors actuacions educatives al professorat.
  • Aprofundir en el coneixement i la posada en pràctica de les Actuacions Educatives d’Èxit identificades a través del projecte INCLUD-ED, Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education del VI Programa Marc de la Comissió Europea (2006-2011).
  • Continguts:

  • Bases científiques en educació de les Comunitats d’Aprenentatge. Definició: Actuacions educatives d’èxit. Aprenentatge dialògic.
  • Grups Interactius i Tertúlies dialògiques.
  • Participació educativa de la comunitat, Formació de familiars.
  • Violència 0: Prevenció de la violència. Violència a la xarxa, bullying i prevenció violència de gènere. Model dialògic de resolució de conflictes.
  • De la Igualtat d’oportunitats a la Igualtat de resultats. Prevenció del fracàs escolar: Multiculturalisme i acció afirmativa, acceleració de l’aprenentatge pels col·lectius susceptibles de patir l’exclusió social: educació infantil, NEE.
  • Taula d’experiències de Comunitats d’Aprenentatge i Actuacions Educatives d’Èxit.
  • Tertúlia pedagògica del llibre “Aprendizaje dialógico en la Sociedad de la Información”

No Comments Yet

Deixa un comentari