Què fem?

Tertúlies dialògiques:

Un cop al mes ens trobem per fer Tertúlies dialògiques, com a formació dialògica del professorat.

Realitzem tertúlies dialògiques pedagògiques i científiques, amb la lectura de llibres referents en diverses ciències des de la pedagogia, la sociologia, la neurociència o l’economia. També accedim a la lectura d’articles que recullen l’evidència científica en educació i altres ciències.

El diàleg igualitari que es dóna a la tertúlia dialògica ens aporta coneixement basat en evidències i ens permet profunditzar en la millor posada en pràctica de les Actuacions Educatives d’Èxit que duem a terme a les nostres aules, escoles i centres educatius en general.

Les tertúlies dialògiques també es fan sobre art, música, matemàtiques, cinema, etc., per això des d’Odissea fomentem la formació del professorat sobre una Actuació educativa d’èxit que és un referent internacional en educació.

Jornades de comunitats d’aprenentatge:

Des dels nostres inicis, organitzem, conjuntament amb el Departament d’Educació, les Jornades de professorat novell de Comunitats d’aprenentatge, que es realitzen a l’inici de cada curs, durant el mes d’octubre.

També, per la primavera, donem suport i organitzem la Trobada anual de les Comunitats d’aprenentatge de Catalunya, que dóna espai i veu a tota la comunitat educativa: mestres, nens i nenes, noies i noies, famílies, voluntariat, investigadors/es i tothom interessat en participar-hi.

Participem també de les trobades internacionals de Comunitats d’aprenentatge, com la que es va organitzar a Barcelona el 2017, amb més de 700 participants.

Conferències:

Puntualment, segons els interessos de cada curs escolar, organitzem conferències sobre temes educatius que ens permeten continuar formant-nos, sempre, amb evidència científica i en contacte amb la recerca actual i les entitats educatives que duen a terme actuacions que milloren l’educació. Hem fet formació sobre prevenció de la violència, el bullying, l’homofòbia; també sobre prevenció i detecció de la dislèxia, etc.

Cursos i seminaris:

La formació dialògica del professorat que organitzem està acreditada com a formació reconeguda pel Departament d’Educació. Els seminaris que organitzem tenen una durada entre 10 i 30 hores, així com els cursos de professorat que duem a terme a partir d’un mínim de 30 hores.

Deixa un comentari