Metodologia tertúlies pedagògiques

 

La metodologia que utilitza el grup ODISSEA per a les seves tertúlies pedagògiques està basada en la l’aprenentatge dialògic i les tertúlies dialògiques. Seguint els principis aportats des d’aquesta concepció de l’aprenentatge, les tertúlies pedagògiques segueixen els següents punts:


PREVI AL DIA DE LA TERTÚLIA DIALÒGICA PEDAGÒGICA:

El sentit d’aquestes tertúlies és reflexionar per millorar l’educació. Per tant, els llibres es llegiran en funció d’aquest objectiu i les intervencions aniran dirigides a trobar els punts clau dels llibres escollits que ens ajudin a encaminar-nos cap a aquest objectiu.
Escollim un llibre per llegir, el qual haurem d’haver llegit en arribar a la tertúlia. A mida que l’anem llegint es poden anar subratllant els paràgrafs que ens han semblat més interessants i que volem comentar. Per exemple, paràgrafs que ens han agradat o que no ens han agradat, paràgrafs que no hem entès, o que hem relacionat amb situacions viscudes o que ens han fet reflexionar sobre la nostra pràctica educativa, etc.

EL DIA DE LA TERTULIA

Ens presentem i la moderadora dona peu a que algú presenti breument el capítol primer, que és pel que comencem el debat. A partir d’aquí s’obre un debat i es van fent intervencions. Tenir paràgrafs subratllats ajuda a fer intervencions i a sostenir o replicar el que volem dir a partir de l’obra. Facilita el debat, plantejar qüestions i dubtes… i que els debats retornin al llibre quan en algun moment acabem divagant. Un cop el primer capítol està ben comentat passem al segon, i així successivament.

La persona moderadora pren nota de les persones que volen parlar. El rol d’aquesta persona és el d’organitzar el debat i el de prioritzar els torns de paraula de qui menys hagi parlat en cada sessió, per tal de garantir al màxim possible que tothom pot intervenir de manera igualitària.

Llegir sabent que després hi haurà un debat intens i a fons és més motivador. Per altra banda, és del diàleg entre tots i totes com més aprenem de l’obra i de com millorar l’educació!