Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) t’informem que les teves dades de caràcter personal són incorporades en fitxers de titularitat de l’Associació de Professorat ODISSEA que responen a la finalitat de servir per a l’enviament d’informacions relacionades amb aquesta activitat. Per exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pots enviar un correu electrònic a l’adreça odissea.educacio@gmail.com  indicant a l’assumpte “Ref: protecció de dades”.

Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) te informamos que tus datos de carácter personal se incorporarán a ficheros de titularidad de la Asociación de Profesorado ODISSEA que responden a la finalidad de servir al envío de informaciones relacionadas con esta actividad. Para ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que contempla la Ley puedes enviar un correo electrónico a la dirección odissea.educacio@gmail.com indicando en el asunto "Ref: protección de datos".

Organic Law of Protection of Personal Data

In accordance with the provisions of the Organic Law on the Protection of Personal Data (LOPD) we inform you that your personal details are included in the files held by the Association of Teachers ODISSEA respond to in order to send information related to this activity. To exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition as established by Law can send an e-mail to odissea.educacio@gmail.com with the subject "Ref: privacy."