Conferències

Puntualment, segons els interessos de cada curs escolar, organitzem conferències sobre temes educatius que ens permeten continuar formant-nos, sempre, amb evidència científica i en contacte amb la recerca actual i les entitats educatives que duen a terme actuacions que milloren l’educació. Hem fet formació sobre prevenció de la violència, el bullying, l’homofòbia; també sobre prevenció i detecció de la dislèxia, etc.