Cursos i seminaris

La formació dialògica del professorat que organitzem està acreditada com a formació reconeguda pel Departament d’Educació. Els seminaris que organitzem tenen una durada entre 10 i 30 hores, així com els cursos de professorat que duem a terme a partir d’un mínim de 30 hores.